Tel.: 596 910 931

Zikomúvod  >  obchodní podmínky

Obchodní a záruční podmínky

záruka  

Dodací podmínky

 1. Na požadované zboží je nutno zaslat objednávku, případně se infor­movat telefonicky na aktuální stav skladových zásob.
 2. Dodací lhůta se počítá ode dne vzniku kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky, pokud nebude v kupní smlouvě nebo v potvrzené objednávce uvedeno jinak.
 3. Prodávající dodá kupujícímu zboží s vlastním odběrem buď na místě ve skladových prostorách firmy   ZIKOM nebo zasláním zboží zásilkovou službou.
 4. Prodávající avizuje e-mailem nebo telefonicky odeslání zboží s uvedením předpokládaného data a místa doručení.
 5. Kupující zajistí převzetí zásilky na místě předání, pokud tak kupující neučiní, je prodávající oprávněn přeúčtovat mu všechny vzniklé náklady související s doručením zásilky.

Platební podmínky

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho předáním a zaplacením úplné kupní ceny.
 2. V případě, že kupující má vůči prodávajícímu finanční závazky z předchozích kupních smluv nebo dodávek zboží, je podmínkou přechodu vlastnických práv ke zboží dle kupní smlouvy řádné vyrovnání i všech předchozích finančních závazků.
 3. Prodávající stanoví kupujícímu jednu z následujících platebních podmínek
  1. Platba předem zálohovou fakturou ve výši kupní ceny.
  2. Částečná úhrada předem zálohovou fakturou, s doplatkem zbývající částky celkové kupní ceny při převzetí zboží.
  3. Platba při odběru zboží v hotovosti.
  4. Platba po dodání na základě vystavené faktury se splatností deset dnů.

Platnost cen a dalších údajů v ceníku

 1. Ceník je platný od 01.01.2010 do vydání nového ceníku.
 2. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou bez DPH.
 3. Změna cen je vyhrazena bez předchozího upozornění.
 4. Případné změny v popisech zboží,  vyobrazeních, nebo v orientačních technických údajích jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Systém rabatů

Odběratelům jsou poskytovány následující slevy:

 1. Slevy 5% na kompletní sortiment realizován elektronickým obchodem.
 2. Další slevy při platbě předem a za odběr nad 10 000,- v jedné objednávce.
 3. Smluvní slevy pro montážní firmy.

Doprava zboží

 1. Zboží bude zasláno přepravní zásilkovou službou dle pokynů dodavatele.
 2. Dopravu hradí zákazník při převzetí zboží.
 3. Zboží bude baleno standardně v kartónových krabicích případně na atypických nebo EURO paletách.
 4. Prodávající neručí za případné škody vzniklé při dopravě zboží kupujícímu.
 5. Případnou reklamaci škody vzniklé při dopravě zboží, musí kupující uplatňovat neprodleně u příslušného přepravce zboží.
 6. Za likvidaci nepotřebných přepravních obalů, které nejsou vyžádány zpět, je odpovědný odběratel.
 7. Ve sjednaných případech zajišťujeme dodání zboží k zákazníkovi vlastní dopravou.

Poskytované provize

 1. Projektantům a zprostředkovatelům prodeje zboží poskytujeme za spolupráci sjednanou provizi.
 2. Bližší informace sdělíme na dotaz.

Záruka

Reklamační řád

 1. Záruční reklamaci musí uplatnit u prodávajícího přímý odběratel, tj. kupující dle předložení reklamačního protokolu, který obsahuje:
  • údaje o reklamující firmě
  • datum a číslo prodejního dokladu
  • přesnou specifikaci závady
  • schéma zapojení s údaji o jištění
  • při uvedení zařízení do provozu změřené hodnoty:
   • napětí
   • proudu
   • diference statického tlaku
   • průtoku vzduchu
   • teploty vzduchu
 2. Na základě popisu závady a případné telefonické konzultace rozhodne prodávající o způsobu řešení reklamace, tj. převzetí reklamovaného zboží ve skladových prostorách firmy ZIKOM nebo v místě instalace.
 3. Do doby výše uvedeného rozhodnutí o způsobu reklamace nesmí být reklamovaný výrobek demontován.
 4. Je-li reklamace řešena na místě instalace, posoudí pověřený pracovník zastupující prodávajícího všechny okolnosti případu, sepíše reklamační protokol, rozhodne o oprávněnosti reklamace a pokud bude možné reklamovanou závadu na místě odstraní.
 5. Způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí firmy Karel Kmetík – ZIKOM.
 6. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana.
 7. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným projektem, nesprávnou manipulací nebo dopravou, chabnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním a nesprávnou obsluhou. Záruka rovněž zaniká v případě neodborného zásahu do přístroje, demontáže přístroje, použití v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem a zásahem třetí osoby.

Záruční podmínky

 1. Na dodávané zboží se poskytuje záruka v rozsahu podle záručních podmínek jednotlivých výrobců uvedených v záručních listech nebo ve vystavené faktuře vázané k odběru zboží.
 2. Pro uplatnění záruky se vyžaduje splnění projekčních, technických, montážních, provozních a záručních podmínek jednotlivých výrobců, uvedených v záručních listech, návodech k použití nebo v příslušné technické a projekční dokumentaci výrobce.
 3. Prodávající nepřijímá žádné další závazky ani jakékoliv další požadavky na náhrady škod, vzniklé v souvislosti se závadou dodaného zboží.
 4. Odpovědnost za výběr výrobku pro určitý účel a použití nese v plné míře kupující a projektant.
 5. Zařízení musí být namontováno odbornou montážní vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojení musí být provedeno odbornou elektrotechnickou firmou. Na zařízení musí být provedena výchozí revize elektro dle ČSN. Zařízení musí být odborně zaregulováno. Při spuštění zařízení je nutno změřit hodnoty uvedené pro dané zařízení a o měření pořídit záznam, potvrzený firmou uvádějící zařízení do provozu, který je nutno spolu se záznamem výchozí revize s údaji o jištění motorů předložit při případné reklamaci.
 6. Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN a kontroly, údržbu a čištění vzduchotechnického zařízení, případně včetně kontroly zaregulování potrubní sítě, je-li součástí vzduchotechnické soustavy.

Pozáruční servis

 1. Na zboží zakoupené u naší firmy poskytujeme pozáruční servis prostřednictvím autorizovaných servisních středisek, případně výrobcem zboží.
 2. Náklady spojené s objednaným pozáručním servisem hradí v plné výši objednatel.

nahoru


Tuto webovou prezentaci vytvořila firma a-net © Copyright a-net.cz 2015